Garantie & Klachten

AST Telecom hanteert een strenge selectieprocedure voordat een product in de webshop wordt aangeboden. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. Uiteraard kun je dan terugvallen op de garantieregeling. Deze garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van de consument, waarbij de producten moeten voldoen aan de redelijke verwachting van de consument. De garantietermijn voor refurbished smartphones is 12 maanden geworden, voor nieuwe toestellen is dit 12 maaden. Is de garantieperiode afwijkend? Dan staat dit specifiek bij die telefoon vermeld. De garantieperiode gaat in op het moment van levering en wordt niet verlengd of vervangen bij eventuele reparatie of vervanging van het product.

Wat doe ik als mijn product een defect vertoont?

Mocht een product binnen de garantietermijn defect raken, dan kun je gebruik maken van onze reparatieservice. Neem daarvoor contact met ons op via info@asttelecom.nl.

- Allereerst proberen wij je telefonisch te helpen om uit te sluiten dat het een gebruikersfout betreft
- Vervolgens noteren wij de klacht en verdere informatie
- Je ontvangt binnen 48 uur een e-mail met daarin de genoteerde informatie, alsmede de gegevens die je nodig hebt om het product ter reparatie in te sturen
- Het risico voor het insturen van het pakket ligt bij de klant. Wij raden je aan om het defecte toestel verzekerd (tot € 500,-) én aangetekend op te sturen. Zorg hierbij voor een onopvallende en beschermende verpakking.


Toelichting buiten garantie

Tijdens onderzoek kan aan het toestel gebruikersschade worden geconstateerd. Deze schade valt buiten de garantiebepalingen. Je ontvangt dan uiteraard een prijsopgave voor de reparatiekosten. Wanneer je het product niet wilt laten repareren voor deze prijs, kun je ervoor kiezen om het toestel ongerepareerd retour te laten zenden. Hier zijn onderzoekskosten aan verbonden. Deze kosten bedragen € 34,95. Tevens kan er voor gekozen worden om kosteloos afstand te doen van het toestel. Het toestel zal dan milieuvriendelijk worden verwerkt. Hieronder zullen de meest voorkomende schades bij smartphones en tablets worden toegelicht.

Vochtschade

Er is corrosie op het elektronisch binnenwerk van het toestel aangetroffen. Dit is vochtschade en ontstaat door invloed van buitenaf. Vochtschade ontstaat niet alleen wanneer het toestel in het water valt of in aanraking komt met een andere vloeistof, maar kan ook ontstaan wanneer het toestel in een vochtige omgeving wordt gebruikt (bijvoorbeeld mist, de badkamer enz.), door sterke temperatuurschommelingen (en daardoor condensvorming) of wanneer het op een andere manier met vocht in aanraking komt, zoals klamme handen of zweet. Vochtschade ontstaat bij onjuist gebruik van een mobiele telefoon of tablet en valt buiten de fabrieksgarantie. Een telefoon of tablet die conform de fabrieksspecificaties waterdicht moet zijn geldt voor een nieuw aangeschafte telefoon, niet voor een refurbished telefoon. Een refurbished telefoon is dus niet waterdicht.

Valschade

Valschade is schade als gevolg van vallen en/of stoten van het product. Een kleine val is voldoende om de printplaat te breken. De verbinding tussen de verschillende onderdelen in het toestel wordt dan verbroken. Hierdoor functioneert het toestel niet of nauwelijks meer. Het kan hierbij voorkomen dat de behuizing volledig gaaf is maar het toestel toch valschade heeft. Valschade valt buiten de garantievoorwaarden.

Drukschade

Drukschade is schade, die ontstaat door (hevige) druk op het toestel. Dit kan bijvoorbeeld komen door op het toestel te gaan zitten (toestel bevindt zich bijvoorbeeld in de achterbroekzak). Net als bij valschade hoeft drukschade niet altijd van buitenaf te zien zijn. In sommige gevallen is het te zien door verkleuringen of vlekken op het display van de mobiele telefoon. Ook is de printplaat meestal aangetast. Dit kunnen kleine breuken zijn, waardoor er soms wel en soms geen contact is tussen de verschillende componenten van het toestel. Dit komt meestal tot uiting in het uitvallen van bepaalde functies van het toestel, terwijl andere functies gewoon blijven werken. Drukschade valt buiten de garantievoorwaarden.

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@asttelecom.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.